a
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به پارسیان تحلیل می باشد.
خانهبرچسب پست ها"ورنا"

ورنابرچسب

بایگانی

نیم نگاهی به بازار شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته با 296 واحد صعود در همان کانال 73 هزاری خود ماند و به رقم 73،754 واحدی

گزارش ضعیف ایران خودرو ضربه سنگینی را به گروه خودرو زد . به نظر امروز نیز این گروه در شوک فروش قرار دار چرا که تازه عده ای

شاخص کل بورس برای اولین بار در تیرماه مثبت شد و با رشد 81 واحدی روبرو شد.شاخص فرابورس هم با رشد 14 واحدی بار دیگر به کانال 700

به زودی شاهد بلوک ۵% ورنا در بازار خواهیم بود که با قیمت ۱۶۹۹ ریال عرضه می شود . این سهم گویا قصد انتقال کامل بلوک خودرو به

بازار امروز هم همچون روزهای گذشته بی رمق بود.واقعا شرایط بازار طوری ست که انگیزه همه را گرفته است.نگارش در مورد بازار هم انگیزه می خواهد .ما هم

Enter your mobile number we will send verification code to

 
Please enter your verification code.