a
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به پارسیان تحلیل می باشد.
خانهبرچسب پست ها"وبصادر"

وبصادربرچسب

بایگانی

نیم نگاهی به بازار شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته با 296 واحد صعود در همان کانال 73 هزاری خود ماند و به رقم 73،754 واحدی

ظاهرا قرار است یکشنبه های بازار همیشه منفی باشد و امروز هم شاهد بودیم که بعد از چندین روز معاملات مثبت ،بازهم قرعه روز منفی معاملات به نام

امروز یکی از سخت ترین روزها برای سهامداران بود.سخت بدان جهت که بازهم بعد از آن همه ریزش شاهد ریزش قیمت ها هستیم! اعتمادها کاملا از بین رفته

27امین روز از آخرین ماه فصل بهار روز خوبی برای بازار بورس نبود.کسی خریدار نبود و بازار حالت نیمه تعطیل داشت.واقعا ارزش معاملات کمتر از 100 میلیارد تومان

 شنیده شده که سود حاصل از فروش نیروگاه منتظر القائم برای بانک صادرات به افزایش سرمایه شرکت اختصاص می یابد.البته این امر در حد شایعه میباشد و فعلا

  نیم نگاهی به بازار شاخص کل بورس در معاملات امروز ،سه شنبه ، در حال رشد بیش از 500 واحدی را نیز تجربه کرده بود که در نهایت با

در ادامه روند وحشتناک سقوط بورس امروز هم شاهد افت شدید این نماگر مهم بازار بودیم.شاخص کل به کانال 73 هزار واحدی سقوط کرده است.اکثر تحلیل گران معتقدند

نیم نگاهی به بازار شاخص کل بورس در معاملات امروز نیز افت قابل توجهی را به ثبت رساند.با ریزش 947 واحدی ، شاخص کل به کانال 73 هزار واحدی

باتوجه به تهدیدهای فعلی گروه بانکی به کاربران محترم توصیه می کنیم اگر هدفتان از سهام داری دراین گروه سوددهی دربازه کوتاه مدت است فعلا ازگروه خارج شده

Enter your mobile number we will send verification code to

 
Please enter your verification code.