a
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به پارسیان تحلیل می باشد.
خانهبرچسب پست ها"خودرو"

خودروبرچسب

بایگانی

نیم نگاهی به بازار شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته با 296 واحد صعود در همان کانال 73 هزاری خود ماند و به رقم 73،754 واحدی

ایران خودرو در عملکرد 3 ماهه با بودجه ای خیره کننده سود خود را از سطوح 77 ریال با تعدیل مثبت 108 درصدی به سطوح 160 ریال به

نیم نگاهی به بازار امروز شاخص کل بورس با 121 واحد افزایش به رقم 73،347 واحد رسید . نمادهای شبندر با 49 واحد ، ومعادن با 41 واحد و

نیم نگاهی به بازار شاخص کل بورس امروز افت 329 واحدی را تجربه کرد و به رقم 73،226 واحد رسید . نمادهای فارس با 152 واحد ،

چهره بازار امروز مثبت بود ولی همچون برخی روزهای هفته گذشته عمق مثبتی نداشت.البته ارزش معاملات افت زیادی نداشته است و همین موضوع امیدها را زنده نگه داشته

گزارش ضعیف ایران خودرو ضربه سنگینی را به گروه خودرو زد . به نظر امروز نیز این گروه در شوک فروش قرار دار چرا که تازه عده ای

در مسیر صعودی اخیر ۲۹۷ و ۳۲۴  تومان دو مقاومت اصلی پیش روی سهم می باشند فعلا ۲۹۷ تومان مانع اصلی سهم می باشد اگر قیمت بتواند از

در هفته گذشته بهترین کارنامه هفتگی بورس در سال ۹۳ به ثبت رسید به طوری که شاخص کل بورس با ۲۵۴۰ واحد افزایش روبرو شد.ارزش معاملات نیز همزمان

نیم نگاهی به بازار شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز توانست با 391 واحد افزایش به رقم 73،416 واحد برسد . نمادهای تاپیکو با 103 ، همراه

Enter your mobile number we will send verification code to

 
Please enter your verification code.