a
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به پارسیان تحلیل می باشد.
خانهبرچسب پست ها"خرینگ"

خرینگبرچسب

بایگانی

نیم نگاهی به بازار شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته با 296 واحد صعود در همان کانال 73 هزاری خود ماند و به رقم 73،754 واحدی

امروز یکی از بهترین روزهای بازار بورس بعد از افت چند ماهه بورس بود.دلایل مختلفی برای این رشد ذکر می شود که دیشب در بخش فردا بازار به

شاخص کل بورس در نهمین روز از تیر ماه افت 629 واحدی را به ثبت رساند و از نیمه های کانال 70 هزار واحدی نیز به پایین کشیده

نیم نگاهی به بازار شاخص کل در آخرین روز کاری هفته در حالی که در ابتدای وقت با کمک معاملات بلوکی در نمادهای بزرگ رشد 100 واحدی را تجربه

بازار امروز هم همچون روزهای گذشته بی رمق بود.واقعا شرایط بازار طوری ست که انگیزه همه را گرفته است.نگارش در مورد بازار هم انگیزه می خواهد .ما هم

نمای کلی : صنعت قطعه سازی حدود 10 درصد ارزش بازار صنعت خودرو سازی ایران را در اختیار دارد. شرکت های قطعه ساز در زمان تحریم عملکرد خوبی

Enter your mobile number we will send verification code to

 
Please enter your verification code.