a
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به پارسیان تحلیل می باشد.
خانهبرچسب پست ها"تحلیل تکنیکال"

تحلیل تکنیکالبرچسب

بایگانی

وخارزم با توجه به نمودار در تایم روزانه شاهد ایجاد الگوی سر و شانه در کف می باشیم. در صورت شکست خط گردن الگو و مقاومت 1650 ریال طبق

با توجه به نمودار این سهم در تایم روزانه : این همان نموداری است که در 9 تیر مورد بررسی قرار گرفت.با این تفاوت که بروز رسانی شده است. همانطور

خاذین (در چارت مشخص بود اگر دقت می کردید به هر حال شرمنده) با توجه به نمودار همانطور که مشاهده می کنید الگوی کارتلی صعودی رو تشکیل داده و

سهم پس از برخورد به سقف کانال فیروزه رنگ برگشت خورده است و در این روند میتوانـد در صورت حمایت نشدن تا حوالی کف این کانال یعنی 145

با توجه به نمودار در تایم روزانه شاهد برگشت سهم از خط روند صعودی می باشیم. مقاومت بعدی در محدوده 2500 ریال که همراه با میانگین متحرک 200 روزه

با توجه به نمودار شاخص گروه سیمانی شاهد شکسته شدن حمایت قبلی 848 واحدی شکسته است شکسته شدن این سطح یقینا سیگنال خوبی برای این صنعت نیست احتمالا پس

تاپیکو در این مدت اخیر پس از اصلاح خوبی که داشته است از ۴۰۹ تومان به محدوده ۵۲۰ تومان رسیده است ۵۲۰ تومان محدوده مقاومتی قیمت می باشد

ثفارس سهم پس از صعود تا 410 تومان وارد فاز اصلاحی شده که این اصلاح درون کانال نزولی صورت گرفته. با رسیدن به محدوده 200 تومان بدلیل حمایت

در نمودار کالسیمین شاهد الگوی مشابه w  هستیم ۳۱۰ و ۳۱۸ تومان را می توان کف های دوقولو این الگو  فرض کرد در شرایط فعلی ۴۱۱ تومان خط

Enter your mobile number we will send verification code to

 
Please enter your verification code.