a
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به پارسیان تحلیل می باشد.
خانهبرچسب پست ها"بمپنا"

بمپنابرچسب

بایگانی

نیم نگاهی به بازار شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته با 296 واحد صعود در همان کانال 73 هزاری خود ماند و به رقم 73،754 واحدی

شاخص کل بورس در نهمین روز از تیر ماه افت 629 واحدی را به ثبت رساند و از نیمه های کانال 70 هزار واحدی نیز به پایین کشیده

شاخص کل در معاملات امروز افت 691 واحدی را به ثبت رساند و به کانال 70 هزار واحدی سقوط کرد.نماد معاملاتی شبندر با 99 ،تاپیکو با 74 و

بازار را در ابتدای امروز بسیارکم رونق شروع کردیم طوری که اکثر نمادها دارای صف فروش بودند. صف فروشی که واقعاً روی این قیمت ها علامت تعجب بزرگی

نیم نگاهی به بازار شاخص کل در آخرین روز کاری هفته در حالی که در ابتدای وقت با کمک معاملات بلوکی در نمادهای بزرگ رشد 100 واحدی را تجربه

نیم نگاهی به بازار شاخص کل در اولین روز کاری هفته افت قابل توجه983 واحدی را تجربه کرد و به کانال 73 هزار واحدی سقوط کرد.نماد معاملاتی همراه با

شاخص کل بورس در اولین روز کاری در حال رشد بیش از 400 واحدی را نیز تجربه کرده بود که در پایان با افزایش 227 واحدی در 75،329

پیش نویس لایحه حمایت ازتولیددرمجلس آماده شده است که بند 7 آن مربوط به مطابات پیمانکاران ازدولت می باشد: کلیه دستگا ه های اجرایی موظفتد هر 6ماه یک بار

1) بعد از رشد روز های اخیر ، بازار سرمایه امروز پر عرضه تر از روز های گذشته ظاهر شد و شاهد عرضه صفوف خرید در اکثر نماد

Enter your mobile number we will send verification code to

 
Please enter your verification code.