a
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به پارسیان تحلیل می باشد.
خانهآموزشقدرت نقد شوندگی را چگونه بسنجیم؟

قدرت نقد شوندگی را چگونه بسنجیم؟

قدرت نقد شوندگی را چگونه بسنجیم؟

همواره در بورس توصیه کارشـناسان ورود به شـرکت هایی است که هیـچ گونه مشکلی در زمان خروج برای سرمایه گذار بوجود نیاورند،در اینجا منظور از مشکل توانایی نقد شدن سهم میباشد.مبحث قدرت نقد شوندگی برای عزیزانی که سرمایه بزرگ تری دارند بدون شک ازاهمیت بسیار بالاتری برخوردار میباشد چرا که حجم بالاتری راخریداریکرده اندو در هنگام فروش بایـد بتوانند به راحتی اقدام به خروج نمایند،لذا بایستی حـتما یکی از مهم ترین فاکتورهای ورودشان را همین امر قرار دهند.بهترین روش برای تشخیص قدرت نقدشوندگیشرکت ها توجه به میانگین حجم معاملات در دوره های یک و سه ماهه می باشد.

به اشتراک گذاشتن با :
امتیاز به این مقاله

اینجانب نزدیک به 7 سال در بازار بورس فعال بوده و تجربیاتی ارزنده در این مسیر کسب نموده ام و با توجه به شناخت بازار، سعی کردم محیطی را جهت معرفی و تحلیل برای دوستان فراهم کنم.

amirpakroo@mihanmail.ir

بدون نظر

پیام بگذارید


+ 3 = دوازده

Enter your mobile number we will send verification code to

 
Please enter your verification code.