a
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به پارسیان تحلیل می باشد.
خانهتحلیلبازدهی سیگنالهای قبلیتبریک به کاربران ویزه جهت کسب سود ۶۵%

تبریک به کاربران ویزه جهت کسب سود ۶۵%

تبریک به کاربران ویزه جهت کسب سود ۶۵%

نماد ولساپا در محدوده ۱۷۰۰ ریال در تاریخ ۱۱ فروردین معرفی شد که در ۲ ماه بازدهی ۶۵% را برای کاربران به ارمغان آورد.

نماد سکارون در محدوده ۷۰۰۰ ریال در تاریخ ۸ اردیبهشت معرفی شد که در ۱ ماه بازدهی ۲۵ % را برای کاربران ویزه به ارمغان آورد.

 نماد خودرو معرفی شده در سبد در محدوده ۲۲۰۰ ریال با هدف ۳۰۰۰ ریال معرفی شده بود هم اکنون  بازدهی ۳۰% را برای کاربران ویزه به ارمغان آورد.

سیگنال ثشاهد که داده شد هر چند که کمی اذیت کرد نه رشد و نه ریزش از زمان معرفی شده امروز شاهد حرکت این سهم در گروه منفی ساختمانی بودیم.

سیگنال های بعدی را از دست ندهید.

موفق باشید.

به اشتراک گذاشتن با :
امتیاز به این مقاله

اینجانب نزدیک به 7 سال در بازار بورس فعال بوده و تجربیاتی ارزنده در این مسیر کسب نموده ام و با توجه به شناخت بازار، سعی کردم محیطی را جهت معرفی و تحلیل برای دوستان فراهم کنم.

amirpakroo@mihanmail.ir

بدون نظر

پیام بگذارید


+ 9 = هجده

Enter your mobile number we will send verification code to

 
Please enter your verification code.